MSE-Flex-Ops

הפלקס אופס הוא מוצר שנועד להגביר את בטיחות המפעיל ולהגן על הסחורה שמשונעת במלגזה.

המערכת מודדת את משקל הסחורה ומתריעה מפני משקל גבוה בהתאם להגדרות.

המערכת מבוססת על מדידת הגמישות של המלגזה ולכן מתריעה בהתאם למיקום הסחורה על המלגזה ונקודת הכובד.

FLEX-OPS מעבירה מידע למפעיל בזמן אמת ומאפשרת לו לקבל החלטות במקום.

לפרטים נוספים ראה למטה.

  • ניתן להתקין על כל מלגזה.
  • לא דורש שינוי הידראולי.
  • תצוגה מסך לד נוח.
  • חיישנים מוגנים מפגיעות.