Kooi Reachforks

Meijer Special Equipment MSE הם הראשונים לפתח שיניים מתארכות הידראוליות למלגזות. מאז המצאתם, KOOI-REACHFORKS היו הסטנדרט המוביל לפיו נמדדים כל המתחרים.

שימוש בשיניים מתארכות יוביל לחסכון עצום במקום על ידי אחסון בעומק של מידוף כפול ולהעמסה בטיחותית יותר של משאיות.

ניתן להזמין שיניים המתארכות ידנית או הידראולית.

השיניים המתארכות מצריכות תוספת מערכת הידראולית למלגזה.

לפרטים נוספים בקרו באתר www.telescopicforks.com  או בקטלוג מטה