שלומי אלבחרי

מכירות מרכז וירושלים
052-4761184
shlomi@bfpackaging.com