יחזקאל פדר

יושב ראש
שלוחה 107
yfeder@bfpackaging.com