צחי שטרנברג

מכירות אזור הצפון
052-4761182
tzachi@bfpackaging.com