קורין וולק פרץ

מכירות דרום
052-4761185
korin@bfpackaging.com