אופיר פרץ

רו״ח – מנהל הכספים
שלוחה 104
Ofir@bfpackaging.com